Svensk-Indiska föreningens styrelse består av:

 

Anurag Choudhary ordförande anurag183@gmail.com
Mohinder Singh vice ordförande
Britta Algulin sekreterare
Ashok Bhasker kassör
Cecilia Purits ledamot
Christina Nygren ledamot
Nadia Sundbom ledamot
Nasser Faridoon ledamot
Per Öberg ledamot