Svensk-Indiska föreningens styrelse består av:

Cecilia Purits ordförande/kassör info@svenskindiska.se
         Maude Fröberg vice ordförande
 Henrik Chetan Aspengren ledamot
         Ujjwala Andersson ledamot
         Jonas Hellman ledamot