Namaste!

Om Svensk-Indiska Föreningen

Aktiviteter

Kontakt

Föreläsning 12 juni: Livets fyra stadier i hinduisk livssyn

Under sin livstid passerar människan olika stadier och intressen. Sådant som hade stor betydelse under en tidig fas i livet kan kännas avlägset och mindre angeläget under en senare. Det är som om livet består av olika delmål och ideal. I den hinduiska livssynen har man tagit fasta på detta, och formulerat fyra huvudsakliga stadier som människan genomgår: uppväxt- och studiestadiet, familjebildarstadiet, skogsvandrarstadiet samt försakelse/munkstadiet. I föredraget ges en presentation av dessa, vad de innebär och vilka ideal och principer som kännetecknar dem. De fyra stadierna belyses mot bakgrund av den sociala strukturen i det indiska samhället.

Föredragshållare:
Stig Lundgren är idéhistoriker, hindu och tidigare styrelseledamot i SvenskIndiska Föreningen.

Dryck och tilltugg serveras från kl 18, föredraget inleds 18.30. Entreavgift om 100 kr betalas på plats, och inkluderar vin/alkoholfritt och tilltugg.

DATE AND TIME

Tue 12 June 2018

18:00 – 20:00 CEST

Add to Calendar

LOCATION

Brokiga Bengalen

Södermannagatan 50

11665 Stockholm

View Map

ANMÄLAN GENOM EVENTBRITE