15 mars: Indien i förändring

Ett panelsamtal om politiken, korruptionen, yttrandefriheten och de mänskliga rättigheterna. Under samtalet som görs tillsammans med huvudarrangören ABF Stockholm, kommer en bred genomgång att göras av tillståndet och utvecklingstendenserna i Indien. Befinner sig världens största demokrati i en övergång, och i så fall övergång till vad?

Slide 1

Om Svensk-Indiska

Svensk-Indiska Föreningen är en politisk och religiöst obunden förening som sedan 1949 verkat för goda relationer mellan Sverige och Indien. I föreningens regi ordnar vi olika evenemang med fokus på kultur, filosofi och samhälle. Läs mer...

16 mars: Spaningar från Litteraturfestivalen i Jaipur

Henrik Sundbom berättar om årets upplaga av Jaipur Literature Festival, och om trender i indisk litteratur och samgällsdebatt.

Medlemskap >>

Medlemskap i Svensk-Indiska Föreningen är kostnadsfritt sedan årsskiftet 2012/2013. Klicka på rubriken eller bilden ovan för mer information.

Utställning: Celebrating Krishna

Warm welcome to Embassy of India event to celebrate Internationals Womens Day on the 22nd of March at 12 noon with an exhibition on Tapestries by eminent artist Dr. Sangeet Gandhi.

Svensk-Indiska föreningen är en politisk och religiöst obunden förening som sedan 1949 verkat för goda relationer mellan Sverige och Indien.