Slider
Namaste!
Banner Shadow

Om Svensk-Indiska Föreningen

Aktiviteter

Kontakt

Årsmöte 27 mars 2019

SvenskIndiska Föreningens medlemmar
hälsas välkomna till årsmöte


Onsdag 27 mars kl 18.30
ABF-huset, Erlander-rummet, 1 tr
Sveavägen 41, Stockholm

Dagordning för mötet, verksamhetsberättelse samt valberedningens förslag finns för nedladdning på denna sida. Även föreningens balans- och resultaträkning finns inom kort för nedladdning.

 

Under året som gått har styrelsen arbetat med en större revidering av föreningens stadgar under Per Öbergs ledning. Det nya stadgeförslaget kommer att behandlas på ett extra årsmöte i maj.


Välkomna!

På uppdrag av styrelsen

Henrik Sundbom, ordförande
0703303215
henrik.sundbom@svenskindiska.se

Britta Algulin, sekreterare
0702344172

 

Lada hem dokument:

Verksamhetsberättelse 2018

Dagordning

Valberedningens förslag

Resultat- och balansräkning

Logo