Svensk-Indiska föreningen är en politisk och religiöst obunden förening som sedan 1949 verkat för att sprida kunskap om Indisk kultur och samhälle i Sverige, samt verka för goda relationer mellan Sverige och Indien. I föreningens regi ordnar vi olika evenemang med fokus på kultur, filosofi  och samhälle. I vårt kalendarium finner du information om dessa. Varmt välkommen på våra sammankomster!

Verksamhet

Svensk – Indiska föreningen startades i mars 1949 och är politiskt och religiöst obunden.

Idag består föreningen av ungefär  650 medlemmar. Föreningens ändamål är bland annat att verka för goda relationer mellan Sverige och Indien. Detta sker genom föredrag, filmer, utställningar och liknande sätt för att kunna sprida kultur och information om Indien i Sverige.

Till föreningen är alla människor i alla åldrar och av alla nationaliteter välkomna! Genom den gedigna kunskap och erfarenhet som finns i föreningen kan vi vara ett bra verktyg för så väl äventyraren som företaget som vill knyta kontakter och finna inspiration och information.

Medlemskap

Är du intresserad av indisk kultur och det indiska samhällets utveckling? Eller kanske konst, dans, musik och arkitektur? Gå med i Svensk-Indiska föreningen!

Du anmäler dig enkelt via vårt anmälningsformulär. E-postadressen är viktig för att vi ska kunna skicka information snabbt och kostnadseffektivt. Vi vill också att du uppger ditt fullständiga namn, postort och ett telefonnummer. Glöm inte heller att meddela oss ändrad e-postadress!