10101198806_4ab27a43d8_zGyllene templet i Amritsar är sikhismens viktigaste helgedom.

Söndagen den 29 maj ordnar Svensk Indiska Föreningen ett besök i Gurudwara Sangat Sahib, ett sikhtempel beläget i Tullinge söder om Stockholm. Vi får delta i gudstjänsten (Ardas) samt i den efterföljande måltiden (Langar). Efter måltiden får vi veta mer om templet och sikhismen och möjlighet att ställa frågor till representanter från templet.

Jämlikhet är en viktig del av den sikhiska religionen. Langar, den vegetariska måltiden, symboliserar sikhismens avståndstagande från kastsystemet. Alla sitter och äter tillsammans på samma nivå, vilket understryker människors lika värde inför Gud. Vid såväl Langar som Ardas är alla välkomna, så väl kvinnor som män, fattiga som rika, unga som gamla, troende som icketroende.

12.45 Samling vid Gurudwaran.
13.00 Vi deltar i gudstjänsten.
13.30 Langar.
Ca 14.00-14.45 Information och frågestund.

Vissa regler och bestämmelser gäller inne i en gurudwara:
• Som på många andra heliga platser bör knän och axlar vara täckta. Även huvudet skall vara täckt med turban, bandana, sjal eller dylikt (finns att låna inne i gurudwaran). Detta gäller för både män och kvinnor.
• När man besöker en gurudwara, ska man tänka på att inte ha med sig någon form av droger så som alkohol, narkotika, tobak eller snus, då förtäring av dessa är strikt förbjudet inom sikhismen. Man får inte heller ha med sig någon form av köttprodukter in i templet.
• För att visa respekt, och av rent praktiska skäl, tar man vid ingången till gurdwaran av sig skorna och täcker håret.

Var? Gurudwara Sangat Sahib, Dymmelkärrsvägen 23, 146 50, Tullinge
När? 29 maj kl 12.45- ca 15
Kostnad? 20 kr
OBS! För att kunna ordna mat åt alla besökare önskar vi att ni föranmäler er, allra helst innan onsdagen den 25 maj, genom mohinder.sif@gmail.com