Svensk-Indiska Föreningens medlemmar
hälsas välkomna till årsmöte

Tisdag 27 mars kl 18.30
ABF-huset, Erlander-rummet, 1 tr
Sveavägen 41, Stockholm

Program:
Årsmötesförhandlingar
Middag

De medlemmar som önskar äta middag tillsammans efter avslutat möte går tillsammans till restaurang Cumin Club på Luntmakargatan 90.

Intresse för middag anmäles till Anamika Bhasker, anamika_bhasker@hotmail.com,

så att vi kan beställa bord.

LADDA HEM VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2017
Välkomna!

På uppdrag av styrelsen

Henrik Sundbom, ordförande
0703303215
henrik.sundbom@svenskindiska.se

Britta Algulin, sekreterare
0702344172