Svenskindiska föreningen inbjuder alla medlemmar till

årsmöte 2013

Torsdag 21 februari kl 19.00
i mötesrummet på Indienresor,
Thulegatan 39, Stockholm

*

Program:
Årsmötesförhandlingar
Föreslagen dagordning, liksom verksamhetsberättelse för år 2012, finns att läsa/ladda hem längst ned på denna sida. Denna och den ekonomiska redogörelsen kommer också att delas ut vid årsmötet. Då årsmötesförhandlingarna är slutförda hälsar vi  HH Ambassadör mrs Banashri Bose Harrison välkommen att medverka med ett tal. Föreningens styrelse kommer även att presentera några av vårens aktiviteter.

*

Efter årsmötet är Du välkommen att följa med till Cumin Club, Luntmakargatan 90, där vi bokat ett antal bord för att äta middag tillsammans. Det kommer att finnas några menyer  tillgängliga vid årsmötet så att förbeställningar kan göras, var och en står för sin egen kostnad. Vi i styrelsen tycker att det vore trevligt om Du vill äta middag med oss!

*

Välkommen!
På uppdrag av styrelsen
Cecilia Purits, ordförande
070-4930604, cecilia.purits@svenskindiska.se
Britta Algulin, sekreterare
070-2344172, britta.algulin@svenskindiska.se

*

Läs eller ladda hem handlingar: