MR

Möt Parul Sharma som berättar om sin alldeles färska bok Mänskliga rättigheter i Indien. Den här boken behandlar de mänskliga rättigheterna i Indien ur två perspektiv: Ett perspektiv där barns, kvinnors, tiggares, bönders och den övriga befolkningens situation jämte miljöförhållanden beskrivs och diskuteras, och ett ytterligare perspektiv som förhåller sig till det gedigna förändringsarbete som pågår inom alla dessa områden. Samtidigt som investeringar och outsourcing frodas i Indien finns svåra frågor att hantera, som extrem fattigdom, barn som dör av svält eller drabbas av barnäktenskap, samt diskriminering av flickebarn och kvinnor. Vill man lära sig förstå mänskliga rättigheter är Indien ett bra land att börja studera.

ParulParul Sharma är människorättsjurist och har bott och verkat i Sydasien i flera år inom näringslivet och den offentliga sektorn. Hon är i dag rektor på The Academy for Human Rights in Business och har gedigen erfarenhet inom CSR-frågor i och från så kallade högriskländer.  Parul Sharma har författat tre faktaböcker om mänskliga rättigheter med fokus på barns och kvinnors rättigheter.

 

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41 (Per Albin-rummet, vån 1)
Tid: Onsdagen den 7 oktober kl 18.15