unnamed (1)

Föreläsning med Stig Lundgren om hinduismens syn på ickevåld.

En av hinduismens mest centrala tankar är icke-våld som den främsta ledstjärnan för ett lyckligt och harmoniskt liv. I föredraget får vi ta del av hur denna tanke är formulerad i den hinduiska filosofin, och hur den hänger samman med idealet om åsiktsfrihet och mångfald. Likaså berörs problemen med spänningar och motsättningar i dagens Indien, och hur dessa förekommer trots de filosofiska lärorna om harmoni och öppenhet.

Stig Lundgren är idéhistoriker, hindu och styrelseledamot i SvenskIndiska Föreningen.

Efter föreläsningen finns det möjlighet att stanna kvar och mingla med andra Indienvänner.

Pris: 100 kr, inklusive vin eller alkoholfritt och vegetariskt tilltugg. Betalas på plats.